خرید شال تعطيلي بازار اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي دولت بود

تعطيلي تعدادي از بازارهاي بزرگ، از جمله تهران، اصفهان و تبريز و ديگر شهرها که در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفت، تحليل‌هاي گوناگون، اما همسويي را در رسانه‌هاي مطرح جهان به دنبال داشت.
به گزارش سرويس بين‌الملل «»، روزنامه فرامنطقه‌اي «الحيات» که در لندن به چاپ مي‌رسد، تعطيلي بازار تهران را واکنش سرد بازاريان نسبت به اقدامات اقتصادي احمدي‌نژاد تلقي کرده و مي‌نويسد: به‌ رغم عقب‌نشيني دولت در اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بازاريان تهران همچنان به مخالفت خود با دولت ادامه داده و بر اين باورند که دولت مي‌خواهد همين لايحه را به گونه‌اي ديگر اجرا کند تا به اهداف لايحه متوقف شده برسد.
«القدس‌العربي» هم نوشت: بازاريان تهران فراتر از توقف اجراي قانون ارزش افزوده را خواستارند و اعلام اجراي اين لايحه، بهانه‌اي براي مقابله با اقدامات اقتصادي احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور شده است و در واقع، تعطيلي بازار تهران براي احمدي‌نژاد پيام‌هايي داشته تا دولت را از گرفتن تصميم‌هاي عجولانه بازدارد.
«الراي‌العام» نيز نوشت: سرانجام بازار تهران با تعطيلي، واکنش جدي نسبت به رئيس‌جمهور نشان داد و مخالفت خود با طرح جديد دولت را اعلام كرد. بازاريان تهران که از جمله اقشار بانفوذ در ايران به شمار مي‌روند، با اين كار خود مخالفت با احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات ايران را نشان دادند كه البته بايد گفت اين موضوع، در صحنه سياسي ايران، بازتاب‌هاي بسياري خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید