خرید شال زورخانه شهيد فهميده بازگشايي شد

زورخانه ملي و قديمي شهيد محمدحسين فهميده در منطقه پارك شهر تهران پس از سالها تعطيلي، مجددا بازسازي و بازگشايي شد.

به گزارش ايرنا، اين زورخانه با زير بناي ‪ ۵۰۰‬مترمربع و مساحت گود زورخانه ‪ ۳۰‬متر و ظرفيت ‪ ۱۰۰‬تماشاگر در ضلع شمالي پارك شهر تهران واقع شده است.

آينه كاري و نقاشي‌هاي منحصر به فرد گنبد گود اين زورخانه و امكاناتي همچون سالن، موزه، سالن نمايشگاه، اتاق كنفرانس و اتاقهاي اداري از ويژگي هاي اين زورخانه است كه براي مرمت آن ‪ ۴‬ميليارد ريال هزينه شده است.

طرح مرمت و بازسازي زورخانه شهيد محمدحسين فهميده با همكاري فدراسيون پهلواني و ورزش زورخانه اي، نظارت سازمان ميراث فرهنگي و طبق مقررات ملي ساختمان به انجام رسيده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید