خرید شال مايلي کهن: كينه‌اي نيستم

محمد مايلي كهن گفت: من خوشحالم وقتي مي بينم كه علي دايي كم كم با واقعيات كنار مي‌آيد اما چرا بايد مي گذاشتيم كار به اينجاها بكشد.

سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال كشورمان با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت:‌ من بر اين باور و اعتقادم كه اگر يك روز يك نفر پيدا شد كه يك حركتي براي من انجام داد نبايد آن را از ياد ببرم هر چند كه معتقدم من براي علي دايي كاري نكرده ام و او با شايستگي خودش به اينجا رسيده اما انسان نبايد خيلي ازمسائل را از فراموش كند

وي كه تمايلي به انجام مصاحبه نداشت و حرف هاي خود را در قالب درد دل با ايلنا در ميان گذاشت ، افزود:‌ شما تا به حال آيا از خودتان سوال كرده ايد كه چرا مايلي كهن يك تيم نمي‌گيرد تا سالي 100 و 150 ميليون بگيرد؟

وي گفت:‌ در كار كردن همه چيز پول نيست و من بر اين باورم كه علاوه بر پول و كسب درآمد بايد از نحوه كاركردن هم لذت ببريم. من وقتي فوتبال اروپا را نگاه مي كنم واقعاً‌‏ لذت مي برم. از همه زواياي فوتبال آنها هم لذت مي برم. از زمين سرسبز و صاف چمن،‌‏ از داوري ها، از بازيكنان، از مربيان، از برخورد مربيان با يكديگر، ازبرخورد بازيكنان با داوران، تماشاگران و مربيان از برخورد آنها با تيم حريف همه و همه به انسان آرامش مي دهد. شما ببينيد، يك داور ما يك سوتي زده كه اشتباه بوده يا نبوده، چه بلايي بر سرش آوردند و چه كاري با او كردندكه از زندگي سير شد.

مايلي كهن گفت:‌ چرا بايد اينگونه باشد و آن بنده خداي داور چه گناهي كرده كه در يك صدم ثانيه بايد ببيند ،تشخيص بدهد و سوت بزند، حالا گو اينكه اشتباه هم كرده باشد، آيا بايد او را به اين روز انداخت.

وي گفت:‌ من اين مسائل را مي بينم و نمي توانم سكوت كنم و آنها را بيان مي كنم و طبيعي است كه عده اي ناراحت هم شوند. آيا هر حرف درست و حرف حقي كه بيان مي شود متعاقب آن بايد شكايتي صورت بگيرد؟

اين كارشناس ورزش گفت: من خوبي ها را هم مي گويم و اين نيست كه فقط انتقاد كنم. يك روز يك آقاي خلباني در سال هاي اول شكوفايي علي دايي تعريف مي كرد كه تيم ملي فوتبال در بازگشت از ژاپن در پرواز از آنها بوده و از برخورد زننده و نامناسب بسياري از بازيكنان آن روز تيم ملي گله داشت و ادامه داد كه فقط علي دايي بسيار متين و موقر بوده و از برخورد او لذت برده اند.من وقتي اين را شنيدم همه جا گفته و بارها آن را براي ساير بازيكنان ملي پوش مثال زده‌ام. پس من آدمي نيستم كه كينه داشته باشم و اگر هم حرفي مي زنم از روي دلسوزي است و هيچ بغض شخصي پشت اين انتقادها نيست.

وي در پايان گفت:‌ با اين وجود اگر روزي احساس كنم كه علي دايي به واقعيت رسيده و به آن پي برده نيازي به معذرت خواهي و گذشت و اين حرف ها هم ندارم و خودم به استقبالش خواهم رفت.

علي دايي در كنفرانس خبري امروز خود اعلام كرد اگر مايلي كهن يك قدم بردارد من صد قدم بر مي دارم ضمن اينكه در همين اوضاع و احوال صبح امروز حكم محمد مايلي كهن كه به سازمان تربيت بدني ارسال شده بود به وي ابلاغ شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید