خرید شال دولت و دور ايران در 580 روز

روزنامه جام جم در نگاهي جالب به سفرهاي استاني دولت نهممي نويسد: در پيشينه سفرهاي مشهور و تاريخي در ايران و جهان كه شرح آن به آيندگان رسيده، همواره با مسافران و شخصيت‌هاي ماجراجو و بي‌قرار مواجهيم كه در پي شناخت ناشناخته‌ها، خطر، رنج و غربت را به آسايش و آرامش موطن خود ترجيح مي‌دهند و دل به راه‌هاي پرحادثه مي‌بندند…

اما در اين بين، سفرهاي محمود احمدي‌نژاد و اعضاي دولتش كه اكنون شهرت و ويژگي خاص خود را پيدا كرده، حكايت ديگري است.

احمدي‌نژاد قبل از اين‌كه رئيس دولت شود، در زماني كه شهردار تهران بود نيز در محدوده جغرافيايي كوچك‌تري مسافرت مي‌كرد. او هر هفته در يكي از مناطق 20 گانه تهران ديدارهاي مردمي برگزار مي‌كرد و مردم، عرايض، درخواست‌ها و مشكلات خود را به‌طور مستقيم با او مطرح مي‌كردند.

سفر در برنامه‌هاي تبليغاتي محمود احمدي‌نژاد نيز نقش ويژه‌اي داشت. او در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري با ميني‌بوس كوچكي، جاده‌هاي ايران را مي‌پيمود و سراغ مردم شهرها و روستاهاي مختلف مي‌رفت. ترديدي در اين نكته نيست كه محمود احمدي‌نژاد به يكي از وعده‌هاي انتخاباتي‌اش كه حضور مستمر رئيس‌جمهور و اعضاي دولت در استان‌ها و شهرهاي سراسر كشور بود، عمل كرده است. اكنون كه 10 الي 11 ماه ديگر با پايان كار دولت نهم فاصله داريم، بر مبناي آمار و ارقام وزير بهداشت، دولت نهم از آغاز فعاليت تاكنون 580 روز در قالب سفرهاي استاني به شهرها، بخش‌ها و روستاهاي مختلف كشور، سرزده و از اين مناطق بازديد كرده است.

اگر به اين آمار آقاي وزير، سفرهاي خارجي رئيس‌‌جمهور به شرق و غرب عالم را اضافه كنيم، تعداد روزهايي كه اعضاي دولت و رئيس‌جمهور در سفر بوده‌اند، بيش از اين حرف‌ها مي‌شود.

و شايد به همين واسطه رئيس‌جمهور مشمول شرايط افراد كثيرالسفر قرار گيرد، افرادي كه به دليل سفرهاي مكرر، از نظر شرعي بايد نماز را كامل بخوانند و ماه رمضان نيز روزه بگيرند. از همين‌روست كه به گفته محمد كوثري، نماينده تهران كه همراه رئيس‌جمهور به نيويورك رفته بود، احمدي‌نژاد در چهارمين سفر خود به نيويورك كه مصادف با ماه رمضان بود، روزه خود را نگه داشته بود.

از سوي ديگر، كشورما كشوري است كه سفرنامه‌ها نقش خاصي در فرهنگ مكتوب آن دارند. از سفرنامه ناصرخسرو گرفته تا سفرنامه‌هاي متاخرتري كه يا توسط ايراني‌ها به رشته تحرير درآمده‌اند يا از سوي كساني مثل جيمز‌موريه در سفر به ايران نگاشته شده‌اند.

حالا‌ بايد منتظر سفرنامه هيات دولت بود. دولتي كه 580 روز از عمرش را به سفر دور ايران اختصاص داده و اين يك ركورد است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید