خرید شال سهام باشگاه پيام مشهد واگذار شد

سهام باشگاه پيام مشهد امروز با امضاي توافق نامه به يك شخص حقيقي واگذار شد.

به گزارش فارس، اين توافق نامه با حضور افشين داوري مدير كل تربيت بدني استان و هاشم حسيني رئيس هيئت فوتبال مشهد به امضاي طرفين رسيده و به شخصي به نام كياني واگذار شد.

بر اساس اين توافق نامه خداداد عزيزي سرمربي تيم كه 5 درصد از سهام را در اختيار داشت، علي صلاحي مدير عامل و علي شاكري كه بقيه سهام را در اختيار داشتند سهام خود را به كياني واگذار كردند.

اين شخص داراي يك شركت تبليغاتي است و تبليغات محيطي ليگ برتر را در اختيار دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید