خرید شال كره‌شمالي مجوز بازگشت بازرسان آژانس را داد

كره‌شمالي كه چندي پيش از فعاليت بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين كشور جلوگيري كرده بود بارديگر به اين بازرسان اجازه داد براي بازرسي تاسياست هسته‌اي به اين كشور بازگردند.

به گزارش فارس، يكي از ديپلمات‌هاي غربي به خبرگزاري آلمان گفت كه كره‌شمالي مجوز بازگشت بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را صادر كرده است.
بنا بر اين گزارش،‌ اين تحولات در شرايطي پيش آمده است كه وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد پيونگ‌يانگ پس از حذف نام كره‌شمالي از فهرست تروريسم موافقت كرده بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تاسيسات هسته‌اي اين كشور بازگردند.
پيونگ‌يانگ اوايل ماه جاري از بازرسي بازرسان و نظارت آنها بر روند برچيدن تاسيسات بازفرآوري پلوتونيوم اين كشور جلوگيري به عمل آورده بود. پنجشنبه گذشته اين محدوديت به همه تاسيسات هسته‌اي كره‌شمالي و مجتمع هسته‌اي “يونگ‌بيون” تعميم يافت.
اين گزارش به نقل از اين ديپلمات كه نامش فاش نشده حاك ياتس : «بازرسان در حال بازگشت به يونگ‌بيون و تاسيسات بازفرآوري هستند.»

مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكنون در اين باره اظهارنظري نكرده‌اند اما يكي از منابع نزديك به مقر آژانس در وين گفت كه به كشورهاي عضو درباره تحولات جديد اطلاع‌رساني خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید