خرید شال كفاشيان:شايد ماجراي فدراسيون فوتبال تكرار شود!

دبير كل كميته ملي المپيك گفت: نمي‌توانم پيش بيني كنم ماجراي انتخابات رياست فدراسيون فوتبال و انتخاب من پس از كناررفتن علي آبادي، درانتخابات كميته ملي المپيك تكرار مي شود يانه. اين جريانات واقعاً از پيش تعيين شده نبوده و اين بار هم معلوم نيست اتفاقي مشابه آن روزها به وقوع بپيوندد.

علي كفاشيان برخلاف اظهارات گذشته خود مبني بر عدم تمايل براي ثبت نام در انتخابات كميته ملي المپيك روز گذشته در دفتر كار خود پاي برگه ثبت نام در اين رقابت را امضا كرد. با اين اقدام احتمال آنكه ماجرايي شبيه به انتخابات فدراسيون فوتبال تكرار شود، دور از انتظار نخواهد بود علي الخصوص كه كفاشيان براي حضور در رقابت انتخاباتي رياست اين كميته نيز اعلام آمادگي كرده است. اين اتفاق را به ياد داشته باشيد،‌اينكه علي‌آبادي با دخالت مقامات بالاتر كنار رود و كفاشيان به عنوان رئيس كميته ملي المپيك انتخاب شود.

علي‌كفاشيان در همين رابطه به ايپنا گفت: فعلاً براي علي‌آبادي مشكلي در زمينه شركت در انتخابات به وجود نيامده است و اينكه در آينده تصميم به چه‌گونه باشد مشخص نيست، من هم نمي‌توانم در اين زمينه پيش‌بيني دقيقي كنم.

اما يك نكته در اين خصوص بايد ذكر شود و اينكه با توجه به قوانين و شرايط انتخابات ، در حال حاضر تمام شرايط براي حضور علي‌آبادي مهياست و ماجراي انتخابات فدراسيون فوتبال تكرار نمي‌شود. علاوه بر اينكه به جز من و علي آبادي، قراخانلو، اميني و يزداني خرم نيز در پست رياست كانديدا شده‌اند.

كفاشيان درباره اظهارات گذشته خود مبني بر مشكلات دوشغله بودن، توضيح داد: به نظر من رياست كميته ملي المپيك مثل هيات اجرايي است. عمده فعاليت ها و مسئوليت هاي كميته ملي المپيك بر عهده دبير كل كميته است و رياست كميته شغل به حساب نمي آيد و به همين دليل مشكلي براي من ايجاد نخواهد كرد. رئيس كميته ملي المپيك به همراه هيات اجرايي هفته اي يك بار در سياست گذاري مشاركت مي كنند و اين دبير كل است كه كليه فعاليت هاي اجرايي را عهده دار مي شود.

علي كفاشيان به برنامه هاي خود براي رياست اشاره كرد: در جهت تقويت فدراسيون هاي براي حضور هرچه بهتر در رقابت هاي المپيك لندن برنامه هاي خوبي دارم. در حال حاضر برنامه ريزي هاي كلي را براي چگونگي عملكردم در پست رياست انجام داده اما برنامه هاي جزئي تري نيز براي اين پست دارم كه به مرور زمان آنها را تدوين مي كنم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید