خرید شال ياوري تماشگر تمرين پرسپوليس

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از صبح امروز در زمين شماره دو ورزشگاه اكباتان پيگيري شد.

به گزارش ايلنا، درتمرين امروز پرسپوليس بازيكنان پس از 20 دقيقه كار با توپ زير نظر افشين پيرواني به دو گروه تقسيم شدند. بازيكنان اصلي زير نظر افشين قطبي و نفرات ذخيره با افشين پيرواني به مروركارهاي تاكتيكي پرداختند. از نكات مهم اين بخش از تمرين تاكيد مربيان پرسپوليس بر روي پرسينگ و حفظ توپ از سوي بازيكنان بود. در اين بين در خلال تمرين بازيكنان اصلي جاي خود را با نفرات ذخيره تغيير مي دادند.

در تمرين صبح امروز سرخپوشان افشين قطبي كه به نظر از عملكرد بازيكنان در چند مسابقه گذشته اين تيم ناراحت به نظر مي رسيد تمركز بيشتري روي نحوه تمرينات نفرات خط دفاعي داشت و بارها به آنها تاكيد مي كردتا در مواقعي كه تحت فشار قرار مي گيرند هيچ گاه سردرگم و بي برنامه عمل نكنند.

عليرضا نيكبخت واحدي مهاجم تيم پرسپوليس به رغم اينكه در ورزشگاه اكباتان حضور داشت اما بنا به دلايلي نامعلوم از حضور در تمرين امتناع كرد.

مجتبي شيري ، آتسو و زارعي بازيكناني كه روز گذشته به دليل مصدوميت نتوانسته بودند در تمرينات گروهي شركت كنند صبح امروز با تشخيص پزشك تيم پرسپوليس پا به پاي ساير بازيكنان تمرين كردند.

ماركو، مهدي واعظي و ابراهيم توره از غايبان تمرين صبح امروز تيم پرسپوليس بودند. در اين بين غيبت توره تا اندازه اي مشكوك بود.

الونگ مدافع مصدوم تيم پرسپوليس جدا از ساير بازيكنان به مرور انجام تمرينات ويژه زير نظر پزشك اين تيم پرداخت.

محمود ياوري، سرمربي تيم راه آهن به همراه تارتار بازيكن اسبق تيم پرسپوليس با حضور در تمرين پرسپوليس از تماشاگران ويژه تمرينات سرخپوشان بودند و دقايقي هم با افشين پيرواني و محمود خوربين به گفت و گو پرداختند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید