خرید شال پرچم 500 متري در ورزشگاه آزادي!

فدراسيون فوتبال در نظر دارد براي تشويق تيم ملي ايران پرچم 500 متر مربعي را در ورزشگاه آزادي به احتزاز درآورد.

به گزارش ايپنا، تيم فوتبال پرسپوليس در اقدام جديدي پرچم 500 متري را طراحي كرده و قرار است در مسابقات آسيايي اين پرچم به احتزاز در بيايد.

فدراسيون فوتبال با پيروي از اين حركت تصميم دارد چنين پرچمي را طراح كرده ودر ديدار با كره شمالي آنرا به احتزاز درآورد.

اين پرچم 20متر در 25 متر بوده و در صورتي كه زمان اجازه دهد اين پرچم در ورزشگاه آزادي و در ديدار ايران با كره شمالي صحنه زيبايي را به نمايش مي كشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید