خرید شال پليس سودان زنان بدلباس را بازداشت مي‌كند

پليس سودان اعلام كرد: بيش از 35 زن را كه با پوشش نامناسب در حال رفت و آمد بودند، دستگير كرده است.

به گزارش ايسنا، به نقل از رويترز، مقامات پليس جوبادر سودان، بيش از 35 زن و دختر جوان كه با پوشش نامناسب در شهر رفت و آمد مي‌كردند را بازداشت كرده و به زندان انداختند.

بازرس پليس جوبا گفت: اين زنان و دختران شلوارهاي بسيار تنگ به تن كرده بودند و شعارهايي در مورد «آزادي در پوشش» مي‌دادند.

ماري كيدن ـ وزير جنسيت سودان جنوبي ـ اين اغتشاشگري در ميان زنان و دختران جوان را نادرست خوانده و چنين رفتاري را بعيد دانست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید