خرید شال مترو ورزشگاه آماده بهره برداري نيست

به دنبال اظهارات مديرعامل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، روابط عمومي مجموعه ورزشي آزادي اطلاعيه اي را صادر كرد.

به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: گرچه از منظر مسئولين مترو اعلام شده است که ايستگاه مذکور آماده بهره برداري است، ليکن از نظر اين مجموعه که صاحب اراضي و متولي امنيت مجموعه ورزشي آزادي است و نمي تواند پس از خروج مسافرين اعم از تماشاگران عزيز يا شهروندان منطقه از ايستگاه مترو، شاهد سرگرداني ايشان در جنگل هاي جنوبي مجموعه باشد، اين ايستگاه آماده بهره برداري نيست و اين خواسته به حق و در جهت حفظ آرامش مراجعين، به مسئولين مترو منعکس شده است وليکن تاکنون در خصوص اجراي اين مهم اقدامي نشده است.

در پايان يادآور مي شود چنانچه حريم ايمني براي تردد مسافرين مترو به مجموعه ايجاد شود، به قيد فوريت، هرگونه همکاري در اين خصوص انجام خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید