خرید شال مدت خدمت سربازی دو ماه کاهش یافت

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به تعداد مشمولین وظیفه و استقبال گسترده جوانان جهت انجام به موقع خدمت دوره ضرورت و نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی از 20 ماه به 18 ماه کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی امروز در جمع خبرنگاران گفت : در مناطق محروم مدت خدمت سربازی از 18 ماه به 17 ماه و مناطق عملیاتی از 17 ماه به 16 ماه کاهش یافت.

وی گفت: مدت اعتبار این مصوبه 3 سال است و نحوه اجرای آن از تاریخ 30 آبان 87 ، خدمت یک ماه کاهش و از 30 آذر ماه یک ماه دیگر کاهش می یابد که جمعا دو ماه کاهش خواهد داشت. لذا تا پایان آبانماه مدت خدمت سربازی تغییر نمی کند.

کمالی اظهار داشت : کلیه کسانی که در حال حاضر مشغول خدمت هستند و در آینده به خدمت سربازی فراخوان می شوند مشمول این مصوبه قرار می گیرد.

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با معافیت فرزندان جانبازان گفت: افرادی که 25 درصد جانبازی دارند یک فرزند آنها معاف می شود این در حالی است که در گذشته افرادی که 30 درصد جانبازی داشتند یک فرزند آنها معاف می شد.

وی ادامه داد: افرادی که 30 ماه سابقه جبهه دارند یک فرزند آنها معاف و افرادی که 60 ماه سابقه حضور در جبهه دارند دو فرزند آنها معاف می شود این در حالی است که در گذشته افرادی که 40 ماه سابقه حضور در جبهه داشته اند یک فرزند آنها از خدمت سربازی معاف می شد.

مدیر مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مشمولین معاف از خدمت که بایستی پس از طی دوره آموزش نظامی کارت معافیت دریافت نمایند مدت سه سال بدون طی دوره آموزش نظامی کارت معافیت دریافت خواهند کرد بنابراین از این افراد تعهد اخذ می شود که چنانچه در طول این مدت آمادگیهای لازم برای آموزش آنان در نیروهای مسلح فراهم شود جهت آموزش فراخوان شوند. در غیر این صورت پس از پایان سه سال کارت معافیت آنها به صورت دائم صادر خواهد شد.

کمالی در رابطه با سربازان فراری گفت: بر اساس درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری تعقیب جزایی کلیه سربازانی که تا پایان سال 86 مرتکب غیبت منتهی به فرار شده اند متوقف و به آنان فرصت داده می شود که به محل خدمت خود مراجعه و سربازی خود را بر اساس ضوابط جدید انجام دهند.

وی در رابطه با افرادی که به هر علت از خدمت سربازی ترخیص شده اند، گفت: این افراد برای خدمت بر اساس ضوابط و قوانین جدید دوره ضرورت را طی می کنند به این معنی که این افراد دو ماه از خدمت سربازی آنها کم می شود.

سردار کمالی در رابطه با خبر منتشر شده در رابطه با معافیت تیم ملی نوجوانان گفت: شایعه شده است در صورت قهرمانی این افراد اعضای تیم ملی مشمول معافیت می شوند که این خبر به شدت تکذیب می شود.

وی همچنین افرادی که پدر و مادر آنها جمعا با احتساب جانبازی 30 ماه حضور در جبهه ها داشته اند یک فرزند این افراد از خدمت سربازی معاف می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید