خرید شال انتقاد خزاعي از همكاري ابرقدرتها با تروريست ها

سازمان ملل – سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل متحد در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل که جهت بررسي تحولات افغانستان برگزار شده بود، از تلاش برخي قدرتهاي خارجي براي مذاکره با گروه هاي افراطي و تروريستي در افغانستان انتقاد کرد.

به گزارش ايرنا:”محمد خزاعي” در اين نشست که روز سه شنبه برگزار شد، با تشريح حمايتهايي که جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي اخير از مردم و دولت افغانستان بعمل آورده، بر حمايت کشورمان از ثبات، امنيت و توسعه افغانستان تاکيد کرد.
وي با شمردن چالشهاي موجود در اين کشور که ناشي از مسائلي از قبيل ناامني، کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر و نيز بحران انساني مي باشد، از تلاش برخي قدرتهاي خارجي بمنظور مذاکره باگروههاي افراطي و تروريستي در افغانستان انتقاد کرد و اظهار داشت که اين حرکت صرفا به بازگرداندن افغانستان به افراطي گري که يک بار در قبل دچار آن بوده، منجر خواهد شد و نه تنها سبب حل مشکلات افغانستان نخواهد شد بلکه به دامنه ناامني در اين کشور خواهد افزود.
سفير ايران در سازمان ملل افزود: به جاي اين اقدامات غير قابل توجيه و نيز به جاي تکيه صرف بر رهيافت نظامي، بايد باکمک به بازسازي و توسعه افغانستان تلاش شود تا مردم افغانستان نتيجه کمکها و مساعدت جامعه بين المللي را در زندگي روزانه خود حس کنند و اين امر از جمله از طريق ايجاد زيرساختها، کمک به ظرفيت سازي، تقويت بخشهاي مهم کشور از جمله بخش کشاورزي و نيز کمک به آموزش افغانها ميسر خواهد بود.
خزاعي گفت: به نظر ما يکي ديگر از راههاي حل معضل ناامني در افغانستان، برداشتن گامهاي جدي تر در جهت تقويت ارتش و پليس ملي اين کشور و نيز سرعت بخشيدن به موضوع انتقال کامل مديريت امور امنيتي به دولت افغانستان مي باشد.
نماينده دائم کشورمان، در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: افزايش کشتار غير نظاميان و مردم بي گناه در افغانستان که بخشي از آن نتيجه اقدامات تروريستي و بخشي ديگر به علت عمليات نظامي نيروهاي خارجي است، سبب نگراني روزافزون جامعه جهاني و مردم افغانستان شده است.
وي همچنين با تشريح چالشهايي که در نتيجه افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان براي اين کشور و نيز براي منطقه و جهان ايجاد شده است، به اقدامات کشورمان در مبارزه با اين تهديد اشاره و گفت: ايران در عزم خويش جهت مقابله با اين پديده خانمانسوز مصمم است و انتظار دارد جامعه جهاني نيز گامهاي قاطعانه تري در اين جهت برداشته و در اين نبرد مهم به ايران پيوسته و به جلوگيري از اين پديده که آثاري مخرب بر تمامي مردم در سراسر جهان دارد، کمک کند.
خزاعي با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران در طي سه دهه گذشته بيش از سه ميليون آواره افغاني را با سخاوتمندي ميزباني نموده است، خواستار مساعدت بيشتر جامعه بين المللي در روند بازگشت آوارگان و اتباع غير قانوني افغانستان از ايران شده و گفت: در حال حاضر علاوه بر 950 هزار آواره افغاني که در ايران ثبت نام شده اند، بيش از يک ميليون اتباع افغاني نيز در ايران حضور غير قانوني دارند.
سفير ايران در سازمان ملل همچنين در اين جلسه، به تشريح اقدامات جمهوري اسلامي ايران در کمک به دولت و مردم افغانستان در بازسازي کشورشان پرداخته و برخي از مهمترين پروژه هايي را که ايران در اين زمينه در افغانستان اجرا نموده است، مورد اشاره قرار داد.
در نشست شوراي امنيت، ابتدا “کاي آيده” نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور افغانستان گزارشي از آخرين تحولات سياسي و امنيتي افغانستان ارائه و سپس اعضاي شوراي امنيت، افغانستان و نيز برخي از کشورهاي غير عضو شورا از جمله جمهوري اسلامي ايران، به تشريح نقطه نظرات خود پرداختند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید