خرید شال بيلبوردهاي فيلم سه زن جمع آوري شد

دفتر بامداد فيلم تهيه كننده فيلم سه زن خبرداد كه بيلبوردهاي تبليغاتي اين فيلم توسط اداره ارشاد تهران از سطح شهرجمع آوري شده است .

به گزارش خبرنگار ايلنا ،براساس اعلام بامداد فيلم ،اين بيلبوردهاي تبليغاتي كه تنها امكان تبليغاتي فيلم سه زن بوده است پس از تغييرات فراوان به تاييد مراجع قانوني رسيده بود ولي به دليل آنچه كه بدحجابي موجود در تصاوير ناميده شده ،جمع آوري شده است .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید