خرید شال سردار کارگر از دفتر فرمانده سپاه هم رفت

سردار مويدنيا به عنوان رئيس دفتر جديد فرمانده كل سپاه معرفي شد.

به گزارش فارس، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه با تقدير از زحمات سردار بهمن كارگر در دوران تصدي مسئوليت دفتر فرماندهي كل، سردار يزدان مويد نيا را به عنوان مشاور و مسئول دفتر فرماندهي كل سپاه منصوب و سردار كارگر را نيز بعنوان مشاور خود معرفي كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید