خرید شال مرد نابينا ركورد پرواز با هواپيما را شكست

مرد نابينا ركورد پرواز با هواپيماى جت را به نام خود ثبت كرد.«مايلز هيلتون باربر» توانست با سرعت ۱۰۰ متر برثانيه از كيپ تاون در آفريقاى جنوبى بگذرد و ركورد پرواز يك نابينا را به نام خود ثبت كند.خلبان ۵۹ ساله در كمتر از دو دقيقه به ارتفاع ۱۵ هزار مترى صعود كرد.وى گفت، از اين واقعه بسيار خوشحال است و اين يك ركورد بزرگ در زندگى اش به شمار مى رود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید