خرید شال بانک: اطلاعات مشتريان را به کسی نداده‏ایم

معاون پارلماني بانک مرکزي گفت:‌‏ تاکنون اطلاعات حساب‌‏هاي مشتريان بانک‌‏ها را در اختيار هيچ نهادي قرار نداده‌‏ايم.

حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، گفت:‌ در قوانين بانکي، اطلاعات حساب مشتريان محرمانه محسوب مي‌‏شود و دسترسي به اين اطلاعات تنها با حکم دادستان يا قاضي قابل دسترسي است.

وي ادامه داد:‌ اگر خارج از اين چارچوب قرار باشد اطلاعات حساب‌‏هاي مشتريان بانک‌‏ها در اختيار نهادي قرار گيرد، بايد دولت در اين زمينه لايحه‌‏اي را به مجلس ارائه کرده و به تصويب برساند يا آنکه نمايندگان خودشان طرحي بنويسند و آن را اجرايي کنند.

مستخدمين حسيني اظهار داشت: قانونگذار هم اجازه ندارد بدون وجود دستورالعمل‌‏ها و قوانين لازم در اين حوزه از خدمات بانکي ماليات اخذ کند.

معاون پارلماني بانک مرکزي همچنين تصريح کرد:‌ هيچ‌‏يک از خدمات بانکي از جمله نقد کردن چک مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌‏شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید