خرید شال رئیس جدید موسسه استاندارد تعیین شد

رئیس جمهور در حكمی نظام الدین برزگری را به سمت رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منصوب كرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی استاندارد، در حکمی نظام الدین برزگری را به سمت رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منصوب كرد.

به موجب این حكم برزگری به مدت سه سال هدایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به عهده خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید