خرید شال رفسنجاني: سياست‌هاي فرهنگي تحميلي جوابگو نيست

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتلاي فرهنگي را از پايه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي برشمرد و گفت: سياستهاي تحميلي در بخش فرهنگ جوابگو نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي شوراي فرهنگي، ستاد اقامه نماز و مسئولان و کارشناسان دفاتر فرهنگ اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: مسائل فرهنگي جامعه را بايد جدي تلقي کنيم. بيشتر مشکلاتي که اکنون در جامعه شاهد آن هستيم نتيجه افراط و تفريط در عرصه فرهنگ در زمانهاي مختلف است.

رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين با اشاره به رشد ارتباطات و وسايل ارتباطي نوين گفت: کساني که فکر مي‌کنند مي‌توانند از طريق کارهاي فراقانوني يا سليقه‌اي غيرشرعي جامعه را به سوي راه صحيح رهنمون شوند در اشتباهند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه با قدرداني از فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: پسوند اسلامي در انتهاي نام دانشگاه آزاد تاکيدي بر نقش و جايگاه دين اسلام در اين دانشگاه است.

وي افزود: موفقيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در مسابقات مختلف قرآن، نماز و نهج‌البلاغه نشانه‌اي از موفقيت بخش فرهنگ در اين دانشگاه است. راه صحيح اين است که با تقويت ايمان انسانها و قانع‌ کردن آنها و به‌ ويژه جوانان پايه فرهنگ را محکم و استوار کنيم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي را از واحدهاي موفق اين دانشگاه برشمرد و اظهار کرد: اکنون دانشگاه آزاد اسلامي از لحاظ کمي در دنيا بي‌نظير است و از لحاظ کيفي نيز گامهاي مناسبي برداشته شده که به مرور نتايج خود را نشان خواهد داد.

در ابتداي اين ديدار محمدزاده معاون فرهنگي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي درباره تجارب ده ساله اين معاونت در طراحي فعاليتها و مشارکت‌بخشي دانشجويان، قائل شدن نقش محوري در کارهاي فرهنگي براي دانشجويان و لزوم پويايي و خلاقيت و نوگرايي در اجراي کارهاي فرهنگي سخناني را بيان کرد.

هاشم‌زاده هريسي عضو هيأت علمي اين دانشگاه نيز مطالبي را به اختصار درباره وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بيان کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید