خرید شال محافظه کاران کانادا در قدرت باقي ماندند

«استفن هارپر»، نخست وزير فعلي و رهبر حزب محافظه‌کار حاکم، در حالي دولت آينده کانادا را تشکيل مي‌دهد که مشارکت مردم در انتخابات پارلماني، با 59 درصد، کمترين ميزان در تاريخ اين کشور گزارش شده است.

به گزارش شبکه «ايرانتو» از تورنتو، در انتخابات روز سه‌شنبه، حزب محافظه کار توانست 143 کرسي از 308 کرسي چهلمين پارلمان فدرال را از آن خود کند تا بار ديگر به تشکيل دولت اقليت بپردازد.

اين حزب براي کسب اکثريت در پارلمان و تشکيل يک دولت قدرتمند، به دست کم 155 کرسي نياز داشت.

گزارش ايرانتو همچنين حاکي است، حزب ليبرال، بزرگترين حزب مخالف، با از دست دادن 27 کرسي، توانست 76 نماينده را به پارلمان بفرستد و حزب «بلاک کبک» با 50 کرسي و حزب نئودمکرات با 37 کرسي در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.

احزاب کانادا به مدت 37 روز به انجام تبليغات پرداختند و با وجود اينکه برگه‌هاي آرا به منازل واجدين شرايط پست شد، بسياري از مردم و بويژه مهاجران، از شرکت در انتخابات خودداري کردند.

اضافه مي‌شود، سپتامبر گذشته استفن هارپر نخست وزير، به اميد در دست گرفتن اکثريت پارلمان و تشکيل دولت قدرتمند، از فرماندارکل کانادا درخواست انتخابات زودرس را کرد و اکنون انتخاباتي که بيش از 300 ميليون دلار هزينه در برداشت، تقريبا با همان نتايج قبلي به پايان رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید