خرید شال محروميت براي دوچرخه سوار دوپينگي ايتاليا

کميته المپيک ايتاليا مارتا پاستانيلي قهرمان سابق مسابقات دوچرخه سواري زنان جهان را به علت استفاده از مواد نيروزا به مدت يک سال از شرکت در مسابقات محروم کرد.

به گزارش الجزيره، دوپينگ پاستانيلي که در رشته دوچرخه سواري جاده اي قهرمان جهان شده است در ماه ژوئيه گذشته مشخص شد و او از شرکت در المپيک پکن و مسابقات قهرماني جهان که ماه گذشته در ايتاليا برگزار شد محروم شد.

مسئولان مبارزه با دوپينگ در کميته المپيک ايتاليا خواستار دو سال محروميت پاستانيلي شده بودند ولي کميته المپيک وي را فقط به يک سال محروميت محکوم کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید