خرید شال اعتراف برنارد کول به دوپينگ

برنارد کول دوچرخه سوار اتريشي به دوپينگ خود در مسابقات دوچرخه سواري تور دو فرانس اعتراف کرد.

به گزارش شبکه يورونيوز، کول اعتراف کرد وسوسه شده بود براي نتيجه گيري دوپينگ کند.
کول در توردو فرانس دوهزارو هشت به عنوان بهترين دوچرخه سوار صعود کننده از جاده هاي کوهستاني انتخاب شده بود. کول گفت من تنها مسئول اين دوپينگ هستم و کسي در ان دخالت نداشته است. نتيجه آزمايش کول مثبت اعلام شده بود.

از صد و هشتاد دوچرخه سواري که در توردو فرانس امسال شرکت کرده بودند هفت نفر دوپينگ کردند. اين دوچرخه سوار ممکن است چهار سال از رقابت ها محروم شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید