خرید شال تصمیمات کارگروه حل مشکلات اصناف

وزیران عضو در کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را تصویب کردند.

واحد مرکزی خبر : شرکت‌های موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیردولتی یا تعاونی تشکیل شوند و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، مجاز به فعالیت هستند.

همچنین مجامع امور صنفی موظفند با همکاری اتحادیه‌های مربوط، به منظور اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد مجتمع‌های صنفی، به تشکیل “شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی” با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررات اقدام کنند.

براساس ماده 3 این آیین‌نامه، شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی می‌توانند برای احداث این مجتمع‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده کنند.

در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام خواهد شد.

در بخش دیگر این آیین‌نامه که وزارت امور اقصادی و دارایی آن را منتشر کرده، آمده است: شرکت های احداث مجتمع‌های صنفی موظفند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی، از مهندسان مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه استفاده کنند.

بر اساس ماده 8 این آیین‌نامه، قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها را کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حمایت‌های قانونی را از صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع‌های صنفی منتقل می‌شوند به عمل آورد.

استانداران موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌‌های صنفی به تامین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح ‌های استانی ، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید