خرید شال خرید سهام مایورکا قانونی بود

خرید سهام باشگاه مایورکای اسپانیا توسط تاجر انگلیسی به درستی صورت گرفته است.

به گزارش شبکه خبر، دادگاهی در مایوركا اسپانیا اعلام كرد، فروش سهام این باشگاه به پل دیویدسون تاجر انگلیسی در شرایط قانونی صورت گرفته است.

دیویدسون در ازای 52 میلیون دلار نزدیك به 92 درصد سهام باشگاه مایوركا را خریداری كرده و در رقابت با فردی شپرد رئیس باشگاه نیوكاسل در مناقصه برنده شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید