خرید شال پسر ۱۴ساله، قهرمان جت اسکی انگلیس

پسر بچه ۱۴ ساله انگلیسی توانسته است قهرمان سبک آزاد مسابقات جت اسکی این کشور شود. جک مول، در این مسابقات توانست کسانی را که سه برابر او سن داشتند شکست دهد و قهرمان مسابقات شود.

به گزارش همشهري آنلاين، او تنها ۱۸ ماه پیش از نظر قانونی اجازه یافت که به تنهایی جت اسکی سواری کند و در این مدت کوتاه توانسته است هم قهرمان مسابقات آماتورها و هم حرفه‌ای‌ها شود.

یکی از حرکات ویژه او که به خاطر آن مشهور است، حرکتی است که در آن جت اسکی به طور کامل از آب خارج می‌شود و برای مدتی در هوا قرار می‌گیرد.

جک می‌گوید: «من عاشق جت اسکی هستم. جت اسکی ورزش بی‌نظیری است و حتی دوره آموزش آن هم جذاب است.»

او به دنبال این است که در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۰ شرکت کند و حتی قهرمان جهان شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید