خرید شال آخرين رده‌بندي كيفي اتوبوس‌ها و كاميون‌ها

اتوبوس بين شهري اسكانيا C12 و كاميون ولوو FH در صدر كيفي‌ترين خودروهاي تجاري در ماه شهريور قرار گرفتند.

به گزارش ايسنا، در گروه ميني‌بوس و اتوبوس عمده خودروها همچنان مشكل نفوذ آب دارند، ولي تنها نكته‌اي كه در همه آنها مشترك است، عدم وجود صداهاي غير عادي است و غير از يك ميني‌بوس در قسمت ترمز همه اتوبوس‌ها به همراه يك ميدل باس با نمره منفي صفر در سطح كيفي بسيار خوب قرار گرفته‌اند.

در اين ميان ميدل باس سامان در زمينه سيستم فنربندي، تعليق و فرمان، اتوبوس بين‌شهري بنز C457 در بخش‌هاي موتور و انتقال قدرت و نفوذ آب، ميني‌بوس هيوندايي كروز، اتوبوس بين شهري بنز O457، اتوبوس شهري رنو 2612، اتوبوس شهري رنو CNG از نظر نفوذ آب در سطح غير قابل قبول قرار گرفتند.

در اين گروه اتوبوس بين شهري ولوو B7 و اتوبوس شهري ايويكو در مكان‌هاي دوم و سوم كيفي قرار گرفتند. اتوبوس بين‌شهري بنز C457 نيز در رتبه آخر قرار گرفت.

** گروه كاميون و كاميونت
اين گروه وضعيت نفوذناپذيري بهتري در مقابل آب نسبت به گروه ميني‌بوس و اتوبوس داشت، ولي به لحاظ سيستم ترمز، وضعيت آنها از نظر كيفي بهتر از گروه اتوبوس و ميني‌بوس نبود.

به گزارش ايسنا، دراين گروه، كاميون ولوو FH، كاميون ولوو FM9 سايپا ديزل و بنز اكسور ايران خودرو در صدر كاميون‌هاي باكيفيت قرار گرفتند. كاميون رنوميدلام، انواع كاميونت ايسوزو و كاميونت فوتون، كاميونت هيوندايي مايتي و كاميون رنوبادسان رتبه‌هاي 4 تا 10 را به خود اختصاص دادند. كاميون سنگين بنز WH نيز در رتبه15 و پايين‌ترين رتبه قرار گرفت.

برخلاف گروه اتوبوس و ميني بوس، در گروه كاميون و كاميونت با اين‌كه محصولي در سطح كيفي غير قابل قبول قرار نگرفت، ولي كاميون آميكو 1929D از نظر فنربندي، تعليق و فرمان، كاميون سنگين بنز WH در بخشهاي موتور و انتقال قدرت و نفوذ آب؛ كاميونت هيوندايي مايتي از نظر سيستم ترمز؛ كاميونت آميكو 5.2 تن در بخشهاي تجهيزات الكتريكي و تزئينات داخلي و خارجي؛ كاميون رنوبادسان در بخش بدنه و كاميون كاويان از نظر سيستم رنگ داراي پايين‌ترين رتبه‌هاي كيفي در ميان اين گروه بودند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید