خرید شال احداث استاديومي به نام كريم باقري

مدير كل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي گفت: استاديومي به نام كريم باقري و با مشاركت بانك جهاني در تبريز احداث مي‌شود.

جواد شهلايي امروز در گفتگو با فارس افزود: اين استاديوم 10 تا 20 هزار نفري مرحله مطالعاتي خود را سپري كرده و هم‌اكنون در مرحله واگذاري به پيمانكار قرار دارد.

وي ادامه داد: اعتبار احداث اين ورزشگاه با مشاركت بانك جهاني تامين شده است.

شهلايي با بيان اينكه كلانشهر تبريز از لحاظ مكان‌هاي ورزشي مظلوم واقع شده است، افزود: هم‌اكنون سرانه ورزشي در كلانشهر تبريز 36 سانتي‌متر مربع است كه اين رقم براساس برنامه چهارم توسعه بايد به يك متر مربع برسد.

وي همچنين در خصوص نامگذاري اين ورزشگاه گفت: با توجه به درخشش كريم باقري ورزشكار ارزشمند تبريزي در صحنه‌هاي ملي و فراملي پيشنهاد نامگذاري اين ورزشگاه را به نام اين فوتباليست كشورمان داده‌ايم كه اميدواريم به واسطه آن حمايت‌هاي مردم و مسئولان براي اجرا و تكميل اين پروژه سرازير شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید