خرید شال برزگر:برخوردهاي داخلي باعث ركود كشتي

قهرمان کشتي در المپيك و جهان گفت: شاهمرادف در كلاس هاي آموزش گذشته جز يك سري مسائل ابتدائي و تئوري چيزي براي گفتن نداشت و قطعاً او رمز و رموز اصلي كار را در اين كلاس هاي اخير آموزش نخواهد داد.

منصور برزگر در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه نتايج كشتي ايران در دهه هاي دور هم بهتر از امروز نبود اظهار كرد: با بررسي المپيك ها مي بينيم در المپيك مكزيك 1 طلا و 2 برنز گرفتيم ، در بارسلون 3 مداله شديم، در آتن 2 نقره و 1 برنز گرفتيم و در ساير المپيك ها نيز به 1 مدال قناعت كرديم.

وي با غير اصولي دانستن سيستم ورزش كشور افزود: متاسفانه سازمان تربيت بدني سيستم مناسبي براي المپيك ها ندارد كه اين مساله از دلايل مهم عدم نتيجه گيري ماست.

برزگر با تصريح اين مطلب كه ورزش پايه در كشتي ايران وجود ندارد عدم ساماندهي مناسب مدارس كشتي را ديگر علت ضعف در كشتي ايران عنوان كرد و گفت: متاسفانه ما قهرمانان خود را در سنين بالا انتخاب مي كنيم و آنها نيز بعد از كسب 1 يا 2 مدال انگيزه اي براي كسب مدال در المپيك ندارند.

وي خاطرنشان كرد: كشورهاي پيشرفته براي المپيك برنامه ريزي دقيق انجام مي دهند و حتي كشور هاي آفريقائي نيز در سطوح پايين‌تر براي المپيك تلاش مي كنند.

قهرمان كشتي جهان پرداختن بيش از حد دست اندركاران، اهالي كشتي و مطبوعات به حاشيه را ضعف كشتي ايران دانست و به ايسنا گفت: 80 درصد نيروي ما درگير مسائل داخلي است كه ما را از ريشه يابي و بررسي ضعف ها غافل كرده است.

وي گفت: متاسفانه برخورد هاي داخلي باعث شده كشتي ما با ركود زيادي روبرو شده تا آنجا كه از داشته هاي خود نيز نتوانيم نتيجه مطلوب بگيريم.

برزگر مشكل اصلي مدارس كشتي ايران را بي كيفيت بودن آموزش ها عنوان كرد و افزود: امروز مربيان سنتي واقعي را از دست داده و مربيان جديد نيز در برزخ سنت و مدرن بودن قرار دارند كه باعث مي شود بيشتر به داروها و مواد فرعي پناه برند.

وي خاطرنشان كرد: اگر سازمان تربيت بدني و فدراسيون كشتي با اين مسائل ريشه اي برخورد نكند دچار مشكلات اساسي در ريشه كشتي خواهيم شد.

برزگر با اشاره به اين مطلب كه ليگ كشتي ايران با افت زيادي روبرو شده است در خصوص علل عمده بي كيفيت بودن ليگ گفت: كشتي گيران بعد از بستن قرارداد حرفه اي عمل نمي كنند و طرف قرار داد آنها نيز به دليل عدم وجود قوانين نمي تواند در صورت عدم عمل به تعهد كشتي گير حق خود را بگيرد.

وي ادامه داد: از طرف ديگر سرمايه گذار نيز دلسرد شده و براي ليگ بعد حضور نخواهد يافت.

برزگر با بيان اينكه مسابقات ساري فقط قهرماني كشور بود و ربطي به انتخابي تيم ملي نداشت گفت: بايد بعد از جذب نفرات شاخص اين مسابقات اردوها را از امروز تشكيل داده و از امروز با تكيه بر جوانان خود براي المپيك 2012 برنامه ريزي كنيم.

وي با اشاره به اين مطلب كه شاهمرادف مربي بزرگ و صاحب سبك دنياست اظهار كرد: در كلاس آموزشي فدراسيون جهاني كشتي، همچنين كلاس هاي تهران شركت كردم و ايشان چيزي جز يك سري مسائل ابتدائي و تئوري چيزي براي گفتن نداشت.

برزگر با ابراز اميدواري از اينکه در كلاس آموزشي ساري مسائل ريشه اي و اساسي مطرح شود، افزود: در دو كلاس قبلي چيزي از شاهمرادف ياد نگرفتم و قطعاً او رمز و رموز كار را در اين كلاس ها آموزش نخواهد داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید