خرید شال درازترين حشره جهان كشف شد

دانشمندان از كشف درازترين حشره جهان در جزيره بورنئو خبر دادند.به گزارش ايسنا، اين گونه توسط يك روستايي محلي پيدا شده و به يك طبيعت شناس آماتور مالزيايي به نام «داتوك چان چي لون» تحويل داده شده است.

نام اين حشره به احترام وي، «فوباتيكوس چاني» يا «مگااستيك چان»، انتخاب شده است.حشره شناسان انگليسي با مطالعه روي اين گونه اظهار كردند كه بدون شك اين درازترين حشره‌اي است كه تاكنون در دنيا كشف شده است.اندازه حشره با به حساب آوردن پاهايش 7 / 56 سانتيمتر و بدون محاسبه آن از نوك سر تا انتهاي شكم 7 / 35 سانتيمتر است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید