خرید شال غيبت دبير و نايب رئيس كشتي

مسابقات قهرماني كشتي فرنگي ايران در حالي در شيراز آغاز شد كه غيبت عارف ربطي قابل پيش بيني بود.

به گزارش فارس، با وجود ناكامي تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي در المپيك 2008، هنوز تغييري در كادر فني تيم‌ها صورت نگرفته است.

براي مسابقات قهرماني آزاد و فرنگي ايران از همان مربيان تيم ملي و ديگر مربياني كه با اين افراد هماهنگ بودند نيز استفاده شد.

با توجه به اختلافي كه پيش از اعزام تيم فرنگي به چين بر سر اعزام كريم كاكاحاجي و رسول شيران بين سرمربي تيم ملي و دبير فدراسيون به وجود آمد، قابل پيش بيني بود كه عارف ربطي در صورت انتخاب دوباره كادر قبلي به عنوان كميته فني مسابقات قهرماني ايران،‌ از حضور در شيراز خودداري كند. بر اين اساس، او غايب قابل پيش بيني مسابقات بود.

محمدعلي صنعتكاران، نايب رئيس فدراسيون نيز به دليل سفر روز يك شنبه اش به كانادا، از حضور در سالن شهيد دستغيب خودداري كرد.

از فدراسيون كشتي، محمدرضا يزداني خرم مسابقات را از نزديك زير نظر داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید