خرید شال نادال در يک چهارم نهايي تنيس مادريد

در ادامه مسابقات تنيس مسترز مادريد رافائل نادال تنيسور اسپانيايي به مرحله يک چهارم نهايي صعود کرد.

به گزارش شبکه فرانس24، نادال موفق شد در مرحله يک هشتم پاياني ريشار گاسکه فرانسوي را با نتايج شش چهار و شش دو شکست دهد.

نادال در ديدار بعدي اش به مصاف لوپز هموطن خود مي رود.

روجر فدرر سوييسي نيز موفق شد جو ويلفريد تسونگا ديگر تنيسور فرانسوي را با نتايج شش چهار و شش يک حذف کند. فدرر در ديدار بعدي اش به مصاف خوان مارتين دلپوترو ارژانتيني مي رود.

گائل مونفيس فرانسوي نيز موفق شد اندي راديک امريکايي را با نتيجه شش چهار و سه شش و شش سه حذف و به مرحله يک چهارم نهايي صعود کند.

رابي جينپري امريکايي نيز در اين رقابتها مغلوب ژيل سيمون فرانسوي شد. سيمون حريف خود را با نتايج شش هفت و شش چهار و هفت شش حذف کند و در ديدار بعدي به مصاف اوو کارلويچ خواهد رفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید