خرید شال نتايج روز نخست كشتي فرنگي قهرماني كشور

قهرمانان روز نخست مسابقات كشتي فرنگي كشور مشخص شدند.

به گزارش ايسنا، در پايان روز نخست مسابقات كشتي فرنگي قهرماني كشور كه در سالن شهيد دستغيب شهر شيراز جريان دارد، در وزن 60 كيلوگرم باقر توكليان از فارس الف با نتيجه 3-2 حامد بابازاده از كرج را شكست داد و قهرمان شد. در اين وزن محمد قلي‌پور از اردبيل و سجاد اميري از لرستان مشتركا سوم شدند.

در وزن 74 كيلوگرم مهرزاد زارع از فارس ب 6- 1 عبدالحميد رشماني از اصفهان را برد و به مقام نخست دست يافت و حميد ريحاني از فارس الف و احمد انصاري از كهكيلويه و بويراحمد مشتركا به مقام سوم رسيدند.

همچنين در وزن 96 كيلوگرم، محمد قرباني از كرمانشاه با شكست 4 بر صفر اميد جراحي از كردستان به مقام نخست رسيد و محمدعلي محمدي از فارس الف و داوود گيل نيرنگ از مازندران بر سكوي سوم ايستادند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید