خرید شال انتقاد مالکی از اظهارات ضد ايراني فرمانده آمريکا

نوری المالکی از اظهارات فرمانده ارشد آمريکا در عراق درباره رشوه دادن ايران به مقامات عراقی انتقاد کرد و گفت: وی با اين اظهارات موقعيت خود را به خطر انداخته است.

ژنرال ری اوديرنو، که ماه گذشته فرماندهی نيروهايی آمريکايی در عراق را به دست گرفت، روز دوشنبه در گفت وگو با روزنامه «واشينگتن پست» مدعي شده بود: ايران با دادن رشوه به مقامات عراقی سعی دارد آنها را به مخالفت با قرارداد امنيتی وادار کند.

نوری المالکی، نخست وزير عراق، روز جمعه در ديدار با روزنامه نگاران کويتی گفت: «فرمانده آمريکايی با اين لحنی که صحبت کرد موقعيت خود را به خطر انداخت و متاسفانه روابط را پيچيده کرد.»

نخست وزير عراق افزود: «چه کسی می تواند چنين ادعا های بی پايه ای را مطرح کند؟ آنچه که گفته شد وافعا تاسف بار است.»

به گزارش خبرگزاری «آسوشيتد پرس» اين اظهارات انتقادی نوری المالکی روز جمعه توسط شبکه های تلويزيونی عراق پخش شد و به نظر می رسد در آستانه ارائه توافقنامه امنيتی به پارلمان، سرنوشت اين موافقتنامه را به مخاطره بيندازد.

در همين زمينه، سفیر ايران در عراق نيز به اظهارات ژنرال ری اديرنو واکنش نشان داد و دادن هرگونه رشوه به سياستمداران عراقی را تکذيب کرد.

بسياری از قانونگذاران و سياستمداران شيعه عراقی، در دوران صدام حسين در ايران به سر می بردند و پس از حمله آمريکا و سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ به کشور خود بازگشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید