خرید شال توقف صدور پروانه کار موقت برای افغانی‏ها

مديرکل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي از توقف صدور پروانه کار موقت اتباع کشور افغانستان خبر داد و گفت: در اين رابطه پروانه هاي کار قبلي نيز تمديد نمي شود.

“محمد رضا صالحي مرام”درگفت وگو با برنا از توقف صدور پروانه کار موقت اتباع خارجي در کشور خبر داد و افزود:با انجام توافقات صورت گرفته با سفارت افغانستان قرار بود اتباع افغاني حاضر در ايران کارتهاي مدت دار خروجي خود را به گذرنامه تبديل کنند که اين کار انجام نشد.
مديرکل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت: با عدم تحقق وعده از سوي سفارت افغانستان، صدور پروانه کار موقت براي اتباع افغانستان تا اطلاع ثانوي منتفي و متوقف شد.
صالحي مرام تصريح کرد: با توجه به اينکه هم اکنون کشور افغانستان داراي دولت شده است؛ بنابراين افاغنه حاضر در کشور ما بايد به وطن خود بازگردند.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر جز براي کساني که داراي گذرنامه هستند هيچ پروانه کار ديگري صادر نمي شود و فقط به شرط ارائه گذرنامه و احراز شرايط اين کار انجام خواهد شد.
اين مقام مسوول در وزارت کار و امور اجتماعي ادامه داد: علاوه بر توقف صدور پروانه کار جديد براي نيروهاي کار غيرمجاز افغاني، در سال جاري هيچ گونه پروانه کار صادر شده از قبل نيز قابل تمديد نيست.
مديرکل اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي جمعيت افاغنه حاضر در کشور را براساس آخرين آمارها 3 ميليون نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به تمهيدات انديشيده شده، برنامه اخراج از کشور در حال حاضر با کندي دنبال مي شود که اين امر خود مي تواند به افزايش جمعيت نيروي کار غير مجاز خارجي در کشور دامن بزند.
وي ورود غير مجاز 5 هزار افغاني را از طريق مرزهاي کشور به صورت روزانه اعلام و خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم آماري از ورود غير مجاز سالانه به کشور را داشته باشيم با رقمي حدود 2 ميليون نفر در سال مواجه مي شويم.

صالحي مرام ادامه داد:متاسفانه خطر ورود بيماري هاي خطرناک و کشنده که سالها پيش در کشور ما ريشه کن شده دوباره از طريق ورودهاي بدون کنترل و غيرمجاز، کشور را تهديد مي کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید