خرید شال جلوگيري از پارك خودروها در ايستگاه‌‌هاي مترو

يكي از بينندگان «» در مطلبي با انتقاد از برداشتن فضاي پارك خودرو‌ها در ايستگاه‌هاي مترو آورده است: لزوم تقويت ناوگان عمومي حمل مسافر در شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران بر کسي (حتي مسئولان امر) پوشيده نيست. از سوي ديگر، تشويق مردم و فراهم کردن امکان استفاده آسانتر از وسايل نقليه عمومي مي‌تواند به گسترش فرهنگ آن منجر شود. يکي از مسائلي که در مبادي دستيابي به اين وسايل به ويژه مترو ايجاد مشکل مي‌کند، فضاي پارکينگ مناسب است. در ايستگاه‌هاي مترو، به ويژه ايستگاه‌هاي پاياني، فضاي پارک خودرو از ضروريات است. البته با نگاهي به فضاهاي ايجاد شده پيرامون ايستگاه مترو ميرداماد، مشخص است که مسئولان امر نيز متوجه اهميت اين موضوع هستند، اما درست در خلاف اين راستا، شهرداري منطقه هشت، اقدام به از بين بردن يا تصرف تمام فضاهاي ممکن براي پارک خودرو‌ها كرده است.

در اطراف ايستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت، که مبدأ دستيابي به اين وسيله نقليه عمومي براي تمام شهروندان شرق تهران است، فضاي اندکي براي پارک خودرو در جلوي ايستگاه وجود داشت که با استفاده از بلوک‌هاي سيماني مدتي است اين امکان از بين رفته است. از سوي ديگر، در ميدان‌ها و کوچه‌هاي نزديک اين ايستگاه، که امکان پارک وسيله نقليه فراهم بوده و هيچ منع قانوني هم وجود نداشته، به تازگي شهرداري اقدام به نصب ميله‌هايي كرده که در نگاه نخست و ظاهرا براي ايجاد فضاي مناسب دوچرخه سواري است، اما با دقت بيشتر و توجه به اينکه حتي در کوچه‌هاي اطراف هم اين ميله‌ها در حال نصب است، مشخص مي‌شود که تنها هدف آن جلوگيري از پارک خودروها در اين محل‌هاست.

به اين ترتيب، اين پرسش باقي مي‌ماند که چه کسي مسئول ايجاد فضاي پارکينگ مناسب براي اين ايستگاه‌هاست؟ و آيا رواست شهرداري به جاي افزايش فضاي پارکينگ مناسب شهري، فضاهاي ممکن و قانوني موجود را نيز براي بهره‌‌وري از بين ببرد؟
همچنين اگر مجوز اين موضوع خواسته همسايگان اين فضاهاست، آيا اين خواسته قانوني است يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، چه کسي مسئول ايجاد فضاي عمومي پارک در شهر است؟

آيا اگر ما هم از اينکه خودرو جلوي منزلمان پارک شود، ناراحت باشيم، شهرداري با ايجاد موانع فيزيکي جلوي پارک خودروها را خواهد گرفت؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید