خرید شال حاشيه‌هاي ديدار پيام و استقلال اهواز

تيم فوتبال پيام خراسان رضوي در پايان نيمه اول استقلال اهواز را شكست داد.

به گزارش ايسنا، تعداد2 هزار تماشاگر از نزديك اين بازي را دنبال مي كنند.

– خداداد عزيزي، سرمربي تيم فوتبال پيام خراسان رضوي به دليل محروميت در جايگاه ويژه قرار دارد و از طريق تلفن همراه با نيمكت تيم در ارتباط است.

– در ابتداي بازي علي انصاريان، مدافع تيم فوتبال استقلال اهواز براي ورود به زمين از خداداد عزيزي اجازه گرفت و مرتضي برگي زر، كاپيتان تيم فوتبال پيام نيز به سمت اكبر ميثاقيان رفت و با وي خوش و بش كرد.

– مصدوميت انصاريان در اين بازي باعث شد وي در نيمه اول با سر بانداژ شده به بازي ادامه دهد.

– از شعارهاي تماشاگران حاضر در ورزشگاه مي توان به ” اكبر، 6 تا 6 تا” اشاره كرد.

– در بين دو نيمه از فرامرز نهاوندي و ابوالفضل هاديان به عنوان دو نفر از پيشكسوتان فوتبال خراسان تقدير شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید