خرید شال شليك مرگبار در دبيرستان ديترويت

پليس شهر ديترويت در آمريكا 3 نوجوان را به اتهام دخالت در شليك‌هاي مرگبار در نزديكي دبيرستان «هنري فورد» دستگير كرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين حادثه خونين كه پنجشنبه گذشته رخ داد، يك دانش‌آموز به ضرب گلوله از پاي در آمد و 3 نفر ديگر به شدت زخمي شدند.به گزارش پليس ديترويت، ساعت 3:40 پنجشنبه گذشته وقتي زنگ تعطيلي دبيرستان «هنري فورد» در اين شهر به صدا در آمد، هيچ‌كس نمي‌توانست حدس بزند تا لحظاتي بعد حمام خون وحشتناكي در چند كوچه پايين‌تر از مدرسه به راه خواهد افتاد.5 تا 10 دقيقه بعد از آنكه دانش آموزان مدرسه را ترك كردند، صداي شليك 7 گلوله در منطقه پيچيد و به دنبال آن 4 نفر از دانش آموزان مدرسه هدف قرار گرفتند.با گزارش ماجرا به ماموران پليس ديترويت، گروه‌هاي عملياتي پليس به سرعت منطقه را به محاصره در آورده و تحقيقات را آغاز كردند.
بررسي‌ها نشان مي‌داد بر اثر تيراندازي، يك پسر دانش آموز 16 ساله از پاي درآمده است و 3دختر و پسر ديگر نيز به شدت مجروح شده اند.نخستين تحقيقات از شاهدان حادثه، حاكي از آن بود كه تيراندازي‌ها توسط سرنشينان يك خودرو مزدا SUV صورت گرفته است كه پس از شليك 7 گلوله به سرعت از محل دور شده‌اند.سخنگوي پليس ديترويت مي‌گويد: ماموران تاكنون چند مظنون را شناسايي كرده‌اند كه يك‌نفر از آنان از دانش‌آموزان دبيرستان «هنري‌فورد» است.وي مي‌افزايد: مسئولان مدرسه پيش از وقوع اين حادثه خونين، آن را پيش بيني كرده بودند و ساعت 2:30 همان روز نيز در گردهمايي اوليا و مربيان درباره نگراني‌هاي مربوط به خشونت‌هاي خارج از مدرسه بحث شده بود.پيش از اين نيز تيم واليبال دانش‌آموزان دختر دبيرستان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید