خرید شال وزير نفت: سهميه بندي گاز نداريم

وزير نفت با بيان اينکه محدود کردن گاز صنايع در فصل زمستان سهميه بندي نيست، اعلام کرد: وزارت نفت در فصل سرما عرضه گاز را بر اساس اولويت انجام خواهد داد.

غلامحسين نوذري در گفتگو با مهر اظهار داشت: در فصل زمستان با توجه به افزايش مصرف بخش خانگي اولويت وزارت نفت عرضه گاز به اين بخش است و در مراحل بعدي اين سوخت پاک و ارزان در اختيار صنايع و نيروگاهها قرار خواهد گرفت.

نوذري با بيان اينکه در فصل زمستان گاز نيروگاهها و صنايع به طور کامل قطع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: بخشي از سوخت مورد نيازصنايع و نيروگاهها از طريق فرآورده هاي نفتي و بخش ديگر نيز از گاز طبيعي تامين خواهد شد.

وزير نفت با تاکيد بر اينکه محدوديت گازرساني به صنايع و نيروگاهها سهميه بندي محسوب نمي شود، توضيح داد: بر اساس تمهيدات انديشيده شده از سوي وزارت نفت براي فصل زمستان نيروگاهها و صنايع علاوه بر گاز از نفت کوره و گازوئيل نيز استفاده خواهند کرد.

بازار نفت با مازاد عرضه مواجه است
نوذري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه در حال حاضر بازار نفت با مازاد عرضه مواجه است، تصريح کرد: آثار تصميم نشست ماه سپتامبر اوپک مبني بر کاهش سطح توليد در اواخر ماه جاري ميلادي قابل لمس خواهد بود .

وي ثبات بازار نفت را منوط به اجراي تصميمات اتخاذ شده در نشست اخير اوپک دانست و در خصوص سهم هر يک از اعضا از کاهش توليد افزود: هنوز ميزان دقيق عرضه نفت از سوي اعضاي اوپک پس از نشست سپتامبر مشخص نشده اما به تدريج ميزان کاهش هر يک از اعضا مشخص خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید