خرید شال پوشش اخبار خاتمی به سبك خبرگزاری دولت

رسانه‌های حامی دولت با نارضایتی بازتاب جهانی حضور شخصیت‌های بین‌المللی به دعوت خاتمی در تهران را پوشش داده‌اند.

به نوشته كارگزاران، در این میان، خبرگزاری دولتی ایرنا برای آنكه گزارش خبرگزاری‌های معتبری چون آسوشیتدپرس و روزنامه‌های اروپایی و آمریكایی را كمرنگ سازد، در اقدامی عجیب اخبار مراسم را به نقل از منابع درجه سومی چون شبكه «العربیه» پوشش داد و با نسبت دادن این شبكه به «وهابیون» كوشید اهمیت همایش را كمرنگ سازد.

مشخص نیست وقتی میهمانانی در این سطح به احترام آقای خاتمی به تهران آمده‌اند و ایشان هم دیدارهایی را میان آنها با مقام رهبری و رئیس‌جمهوری ترتیب داده كه اقدامی به نفع نظام است، چرا خبرگزاری رسمی دولت با انتشار اخباری سوال‌برانگیز در پی القای برچسب‌های ناچسبی چون «اقبال وهابیون به خاتمی!» است؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید