خرید شال تغییر تعرفه گازبها در دست بررسی است

سرپرست شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر توجه دولت به رعایت عدالت در بهره مندی از یارانه ها ، از مطالعه طرحی مبنی بر محاسبه گازبها به صورت شهرستانی خبر داد.

به گزارش شبکه خبر ، عزیزالله رمضانی گفت: با توجه به گستردگی برخی استان های کشور و وجود آب و هوای متفاوت در آنها، به نظر می رسد اعمال یک نوع تعرفه گاز بها در همه شهرستان ها، مغایر با اهداف دولت مبنی بر عدالت محوری باشد.

وی افزود: براین اساس، هم اکنون طرحی در دست مطالعه شرکت ملی گاز ایران قرار دارد که محاسبه گاز بها از استانی به شهرستانی تغییر یابد و محاسبه گاز بها با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان مورد نظر صورت گیرد.

سرپرست شرکت ملی گاز ایران افزود: برای اجرایی کردن این طرح مکاتباتی از سال قبل با سازمان هواشناسی کشور صورت گرفته و آخرین اطلاعات آب و هوایی شهرستان های مختلف کشور در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.

وی گفت: شرکت ملی گاز ایران با توجه به در اختیار داشتن این اطلاعات آب و هوایی، آمادگی دارد تا تعرفه ها را به جای استانی به صورت شهرستانی تعریف و اعمال کند تا از این راه ضمن نزدیکی هرچه بیشتر به هدف دولت مبنی بر عدالت محوری، تعرفه گازبهای شهرستان ها با توجه به آب و هوای آن شهرستان اعمال و محاسبه شود.

سرپرست شرکت ملی گاز ایران افزود: این طرح هم اکنون در مرحله مطالعاتی قرار دارد که با نهایی شدن این مطالعات و پیگیری مراحل تصویب آن، جنبه اجرایی به خود می گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید