خرید شال تكذيبيه روابط عمومي وزارت كشور و توضيح تابناك

پس از انتشار خبري با عنوان تغيير مديران روابط عمومي ادارات در «»، روابط عمومي وزارت كشور در پيامي كه به «» ارسال كرده، تغيير مدير روابط عمومي وزارت كشور را تكذيب كرده است.در اين نامه آمده است: به اطلاع مي‌رساند تغيير مذكور صحت نداشته و عملكرد روابط عمومي اين وزارت مطابق حجم و كيفيت خروجي آن در سطح رسانه‌هاي جمعي بسيار مطلوب و تعامل آن با رسانه‌ها به شهادت خبرنگاران حوزه وزارت كشور دوستانه، منسجم و سازنده بوده است.
لذا با عنايت به اين كه مطلب مندرج در آن سايت محترم مصداق تحريف واقعيت و زمينه‌ساز قضاوت‌هاي غيرواقعي و انحراف اذهان نسبت به عملكرد روابط عمومي وزارت كشور است، خواهشمند است دستور فرماييد در اولين فرصت نسبت به درج جوابيه فوق به منظور تنوير افكار عمومي اقدام لازم و شايسته صورت پذيرد.توضيحات :1- اين تكذيبيه در حالي براي «» ارسال شده است كه خبر اين تغيير در بسياري از منابع خبري و خبرگزاري‌ها درج شد و حتي نقل قول‌هايي نيز از وزير كشور در اين باره منتشر شد.2- در خبر «» قسمت مربوط به وزارت كشور كه خبر تغيير مدير روابط عمومي آن به وفور در رسانه‌ها درج شده بود، تنها بخشي از اين خبر بوده و حتي خبر تغيير مدير روابط عمومي سامان انرژي اتمي نيز از قلم افتاده بود و غرض تذكري درباره جايگاه روابط عمومي‌ها در برخي سازمان‌ها بود كه ناديده گرفته شد و به جزئيات خبر خرده گرفته شده است.
3- بهتر بود كه اين تكذيبيه در منابع اصلي خبر نيز درج و به آنها نيز ارسال مي‌شد. البته اگر برخي ملاحظات مانع نشود.
4- ميزان رضايتمندي و كم و كيف فعاليت‌هاي روابط عمومي سازمان‌ها را بايد از اصحاب رسانه پرسيد و نه از كارمندان و جوابيه نويسان خود روابط عمومي!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید