خرید شال رضايي: تحولات سياسي براي توسعه جامعه كافي نيست

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اذعان به اينكه توسعه و تحولات سياسي براي ساختن جامعه به تنهايي كافي نيست، بر لزوم توسعه اجتماعي همگام و حتي فراتر از تحولات سياسي در جامعه تاكيد كرد.

به گزارش فارس از اهواز، محسن رضايي در گردهمايي هنرجويان هنرستان صنعتي شركت ملي نفت ايران در اهواز گفت: توسعه اجتماعي بدون نهادسازي امكانپذير نيست و شركت نفت مي‌تواند الگوي خوبي براي نهادسازي باشد.

وي تصريح كرد: ساخت نهادهاي جامعه در چارچوب اصول انقلاب، مي‌تواند توسعه را در ايران محقق كند.

رضايي با تاكيد بر اينكه نهادسازي در سطح انديشمندان، صاحبنظران و نخبگان بايد صورت گيرد، گفت: اگرچه مردم بايد خودشان نهادهاي اجتماعي را بسازند، اما نقش دولت و نخبگان در اين زمينه بسيار مؤثر و انكارناپذير است.

اين هنرآموخته هنرستان صنعتي شركت ملي نفت ايران تاكيد كرد: نخبگان و كساني كه به مسائل سياسي اهميت مي‌دهند، بايد مردم را به ساخت نهادهاي اجتماعي هدايت كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هنرستان صنعت نفت را پايگاه مهمي براي شكل‌گيري فعاليت‌هاي انقلابي عنوان كرد و افزود: همين محيط بعد از پيروزي انقلاب، مركز بسيار مناسبي براي خدمتگزاري به مردم شد.

رضايي بر لزوم ساماندهي و سازماندهي دانش‌آموختگان فني نفت در قالب يك تشكل غيردولتي و مردم‌نهاد NGO تاكيد كرد و گفت: در حال‌ حاضر به شدت به نهادسازي جديد بعد از انقلاب نيازمنديم.

وي با بيان اينكه قالب‌هاي سازماني نمي‌تواند همه توان‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه را به فعليت درآورد، افزود: ظرفيت‌سازي غيررسمي يك نهاد كه مي‌توان از آن استفاده كرد، كمتر از ظرفيت‌هاي رسمي نيست و بايد به اين موضوع توجه شود.

هنرجوي ورودي سال 1349 به شماره 4909 هنرستان صنعت نفت ايران ادامه داد: مدت‌هاي زيادي زمان نياز داريم تا عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي خود را جبران كنيم و اكنون نبايد بگذاريم نيروهاي هنرستان كه سرمايه‌هاي اجتماعي هستند، به سادگي از دست بروند.

همچنين در ادامه اين گردهمايي كه به منظور گرد آمدن دوستان هنرجو و تجديد ديدار آنها با يكديگر، گراميداشت ياد هنرجويان شهيد، بررسي تاسيس كانون دانش‌آموختگان هنرستان صنعتي، پيگيري فعاليت مجدد هنرستان به منظور تامين و تربيت نيروي انساني فني و مهارت ديده مورد نياز در صنعت برگزار شد، برخي از هنرجويان هنرستان صنعتي شركت ملي نفت ايران به بيان خاطرات دوران تحصيل خود در اين مركز پرداختند.
براساس اين گزارش، هنرستان صنعتي شركت ملي نفت ايران در سال 1340 تاسيس و مدتي پس از پيروزي انقلاب‌اسلامي تعطيل شد.

در دوران فعاليت اين هنرستان، هزار و 47 نفر هنرجو پس از طي مراحل تحصيلي و مهارت‌هاي حرفه‌اي در زمينه صنايع نفت فارغ‌التحصيل شدند. اين هنرستان از كانون‌هاي اصلي شكل‌گيري مبارزات عليه رژيم ستمشاهي بوده و نقش مؤثري در مبارزات دانشجويي داشته است. هسته اوليه سپاه با حضور بسياري از دانش‌آموختگان اين مركز شكل گرفت كه در دوران جنگ هم نقش كليدي داشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید