خرید شال سينماگران بيمه تکميلي مي شوند

برقراري خدمات بيمه درمان تكميلي سينماگران از آبان ماه سال جاري با اعمال تسهيلات ويژه از جمله تقبل پنجاه درصد از مبلغ حق بيمه توسط «خانه سينما» و پوشش اضافي بيمه حوادث آغاز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي خانه سينما، برخورداري از خدمات بالغ بر 99درصد بيمارستان ها و مراكز درماني در سراسر كشور، ارائه خدمات به خانواده و والدين سينماگران اعم از تحت تكفل و غيرتحت تكفل، ارائه معرفي‌نامه بيمارستاني و پرداخت هزينه‌هاي درمان در حداقل زمان و اعمال حداقل فرانشيز، بخشي از خدماتي است كه مورد توافق «خانه سينما» ‌و «شركت سهامي بيمه ايران» ‌قرار گرفته است.

روابط عمومي خانه سينما از تمامي دست اندركاران سينماي ايران كه علاقه مند به برخورداري از اين خدمات هستند، درخواست کرده حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري با مراجعه تلفني و يا حضوري به امور اداري خانه سينما نسبت به كسب اطلاعات بيشتر، ارائه مدارك و ثبت نام اقدام کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید