خرید شال شكايت وزارت بهداشت از مؤسسه خصوصي دندانپرشكي

وزیر بهداشت در واکنش به فعالیت مؤسسه خصوصی دندانپزشکی که به ارائه خدمات آموزشی تخصصی می پرداخت، گفت: وزارت بهداشت از این مؤسسه به عنوان شخصیت حقوقی شکایت کرده و همچنان نیز پیگیر این موضوع است.دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت از این مؤسسه شکایت کرده و پیگیر آن نیز است.وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تحصیل افراد در این موسسه، وزارت بهداشت چه راهکاری اتخاذ کرده است، گفت: مدارک گروهی که در این موسسه بدون مجوز تحصیل کرده باشند، مورد تایید نیست.دکتر لنکرانی در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: چندی پیش یک موسسه وابسته به یکی از ارگان ها در رشته دندانپزشکی آغاز به تربیت دستیار تخصصی کرد که وزارت بهداشت علاوه بر عدم تایید این موسسه از آن شکایت کرد.لنکرانی تاکید کرده است: نمی توان به بهانه اصل 44 و خصوصی سازی وارد عرصه تخصصی شد و بر خلاف استاندارد عمل کرد.یک مؤسسه آموزش علوم دندانپزشکی به عنوان اولین موسسه خصوصی در ایران برای آموزشهای آزاد و تکمیلی علوم دندانپزشکی ایجاد شده که تاکنون یک هزار و 11 نفر را آموزش داده است. وزارت بهداشت این موسسه را غیرقانونی می داند اما موسسان آن همچنان معتقدند فعالیت آنها چون منجر به صدور مدرک تحصیلی نمی شود و تنها گواهی آموزشی ارائه می کنند غیرقانونی نیست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید