خرید شال فدرر از فينال تنيس مادريد بازماند

روژه فدرر تنيسور نامدار جهان از رسيدن به ديدار پاياني رقابتهاي بين المللي تنيس مسترز مادريد اسپانيا باز ماند.

به گزارش پايگاه اينترنتي الکره فدرر در مرحله نيمه نهايي اين رقابت ها دو بر يک مقابل اندي موراي انگليسي مغلوب شد.

ديگر ديدار مرحله نيمه نهايي ميان رافائل نادال اسپانيايي و ژل سيمون فرانسوي در حال برگزاري است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید