خرید شال مصدوميت شديد سه بازيكن برق شيراز

سه بازيكن تيم فوتبال برق شيراز در بازي مقابل استقلال تهران با مصدوميت شديد روبرو شدند.

به گزارش فارس، در جريان بازي برق شيراز و استقلال سه بازيكن تيم شيرازي با مصدوميت هاي شديدي روبرو شدند.

حميد جعفري، محسن نيكخواه و سجاد بيرانوند بازيكناني بودند كه به احتمال زياد بايد مدتي را دور از ميادين طي كنند.

در جريان بازي جعفري و نيكخواه به دليل شدت مصدوميت نتوانستند به كار خود ادامه دهندو تعويض شدند؛ اما بيرانوند تا پايان مسابقه با مصدوميت به كار خود ادامه داد.

پس از پايان بازي امين نوروزي فيزيوتراپ استقلال به معاينه اين سه بازيكن پرداخت.

مصدوميت جعفري و نيكخواه مشكوك به پاره گي رباط است و بيرانوند نيز بايد 72 ساعت به يخ درماني بپردازد و سپس ميزان مصدوميت مچ او مشخص شود، البته حداقل يك ماه دور از ميادين خواهد بود.

تيم برق شيراز در هفته يازدهم ليگ بايد با تيم پرسپوليس بازي كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید