خرید شال گاف

در پاسخ به منتقدان و رقيبان، خاتمي و كروبي با صميميت بسياري با هم ديدار كردند.

اين صميميت آنقدر زياد بود كه بيشتر شبيه ديدار سنتي اهالي برره بود!

داوودي به محل بررسي و آناليز فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار رفت.

ـ بله عزيزان، كسي كه يه خونه داره 120 تومن و كسي كه يه ماشين داره 130 تومن يارانه بزنيد.

و اين هم جديدترين گاف يه خبرگزاري حرفه‌اي

خودتون گافش رو پيدا كنيد

قاليباف به توكيو رفت

البته با كاركنان شهرداري(خوب بابا همسرشون هم تو شهرداري مسئولن ديگه)

جشن يکصدهزارمين خودرو صادراتي ايران خودرو برگزار شد

الهي بري ديگه برنگردي، البته منظورم اينه كه برگشت نخوره وگرنه منظورم تصادف و چپ و آتش سوزي نيست‏ها!

آخرين مناظره انتخاباتي مك كين و اوباما انجام شد

و در پايان مراسم فقط مك كين حالش بد شد

ساندويچ 1500 متري براي ثبت در ركورد گينس در تهران طبخ شد

ولي به قول رويترز قبل از ثبت در كتاب ركورد، تو معده مردم ثبت شد و از كتاب بازماند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید