خرید شال اشتاين ماير نامزد رقابت با مرکل شد

“اشتاين ماير” وزير خارجه آلمان رسما از سوي حزب سوسيال دموکرات اين کشور نامزد رقابت با آنگلا مرکل صدراعظم کنوني در انتخابات فدرال در سال آتي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، حزب سوسيال دموکرات آلمان رسما فرانک والتر اشتاين ماير وزير خارجه اين کشور را نامزد انتخابات فدرال براي جانشيني آنگلا مرکل در انتخابات سال آينده کرد.

اين تصميم در نشست امروز حزب سوسيال دموکرات در برلين انجام شد و اشتاين ماير 913 راي را به خود اختصاص داد.

اشتاين ماير در انتخابات 29 سپتامبر سال 2009 با آنگلا مرکل نامزد حزب دموکرات مسيحي آلمان رقابت خواهد کرد.

وزير خارجه کنوني آلمان پس از انتخاب از تلاش براي ايجاد شرايط بهتر در اين کشور در صورت انتخاب شدن به عنوان صدراعظم خبر داد.

حزب سوسيال دموکرات آلمان در حال حاضر با ائتلاف با حزب دموکرات مسيحي که يک حزب محافظه کار بوده و مرکل صدر اعظم کنوني آلمان نيز از اعضاي آن است، دولت ائتلافي اين کشور را تشکيل داده اند.

آنگلامرکل در انتخابات سال 2005 به مقام صدر اعظمي آلمان رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید