خرید شال اصرارهاي مشكوك براي هزينه كردن از چهره‌هاي محبوب

نزديكي رقابت‌هاي انتخاباتي سبب شده تا هيچ گزينه‌اي از ذهن نظريه‌پردازان جناح‌هاي گوناگون دور نماند.به گزارش خبرنگار «»، از جمله گزينه‌هاي فراروي جناح‌هاي مختلف، به ويژه بزرگان اصلاح‌طلب بهره‌گيري از اشخاص محبوب و پرطرفدار در نزد مردم است. و در اين ميان شخص سيد حسن خميني از جايگاه و شأن بسياري بالايي برخوردار است.بنا بر اين گزارش، هر چند اخبار منتشره از منابع نزديك به سيد حسن خميني از رد تقاضاهاي انتخاباتي توسط وي حكايت دارد، اما جزئيات اصرار برخي مقامات و بزرگان براي حضور وي در رقابت‌ها و دوختن لباس آلترناتيوي بر قامت نواده محبوب امام محل تامل است.اين در حالي است كه برخي منابع آگاه خبر از آن دادند كه يكي از مقامات ارشد نظام كه از چندي پيش در زمره حاميان اصلاح‌طلبي به شمار مي‌رود، به حجت‌الاسلام سيد حسن خميني گفته است كه «اگر خاتمي نيايد تو آلترناتيو او هستي و بايد وارد عرصه انتخابات شوي!» از سوي ديگر يكي از بزرگان اصلاحات و منتقد نيز كه سوابق مسئوليتي سنگيني بر عهده داشته، چنين تقاضايي را از سيد حسن مطرح كرده كه با واكنش تند نوه امام روبه‌رو شده است.اما نكته شايان توجه در اين ميان اينكه، علي رغم عدم تمايل حاج سيد حسن خميني براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي انتخاباتي كه پيش از اين در روزهاي رقابت‌هاي انتخاباتي خبرگان نيز چنين نارضايتي از وي مشاهده شده بود، چنين اصرارهايي كه براي هزينه كردن از محبوبيت نوه امام و استفاده از شهرت و معروفيت وي صورت مي‌گيرد، جاي تأمل است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید