خرید شال خوشحالی ترکیه از عضویت در شورای امنیت

عبدالله گل رییس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از انتخاب این کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل ابراز خشنودی کردند.

به گزارش آفتاب، عبدالله گل رییس جمهور ترکیه در بیانیه‌ای انتخاب کشورش را به عضویت غیر دائم شورای امنیت موفقیت مهمی برای دیپلماسی ترکیه دانست.

رییس جمهور ترکیه تاکید کرد:‌ «انتخاب ترکیه به عضویت غیر دائم شورای امنیت بیانگر احساسات دوستانه و اعتماد جامعه بین المللی به ترکیه است».

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز با بیان اینکه ترکیه پس از 47 سال بار دیگر به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شده است، از این موضوع ابراز خشنودی کرد.

اردوغان تاکید کرد: «ترکیه به تدریج نقش مهم‌تری در تلاش‌ها برای تامین صلح، ثبات و امنیت جهانی بر عهده می‌گیرد».

نخست وزیر ترکیه انتخاب کشورش را به عضویت غیر دائم شورای امنیت نشانه اعتماد جامعه جهانی به این کشور توصیف کرد.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: «کشورش در دوره عضویت دو ساله در شورای امنیت سازمان ملل، در چارچوب اصول و اهداف این سازمان به دقت و حساسیت کامل به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد».

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید